شناسنامه نشریه

  • صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مدیر مسئول: سيداكبر حسيني قلعه‎ بهمن
    سردبیر: حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر احمدحسين شريفي
  • هیئت تحریریه
سوسن آل‌رسول
علی ارشد ریاحی
سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
احمدحسین شریفی
 
محمدعلی شمالی
ابوالفضل محمودی
علی مصباح
حسن نقی‌زاده
 

 

  • شاپای چاپی: 8116-2008